Úvod

Hľadáte informačný systém, ktorý podporí vaše podnikanie a zaistí rozvoj firmy?

Informačný systém KARAT vám umožní úspešne plánovať a rozhodovať. Povedie vás k efektívnemu využívaniu zdrojov. Uľahčí komunikáciu a riadenie. Zjednoduší a zrýchli kľúčové procesy v oblastiach výroby, obchodu, financií, marketingu či logistiky. Mnohoročné skúsenosti dodávateľa informačných systémov nás zaväzujú, aby sme aj vám pomohli obstát a víťaziť na dnešnom turbulentnom trhu.

IS KARAT je vyvíjaný softvérovou spoločnosťou KARAT Software a.s. so sídlom v Přerove. Slovenskú legislatívu pripravuje KARAT Software s.r.o. so sídlom v Nitre.

Systém poskytuje široké možnosti a variabilitu funkčností. Navyše, pre klientov, ktorí požadujú, aby sa informačný systém úplne prispôsobil ich procesom a kalkuláciám, vyvíjame úpravy softvéru nástrojmi pre rýchle programovanie. Rovnakými nástrojmi, ako používajú pracovníci výrobcu pri vývoji štandardu.

 

AKTUALITY

január 2019 

Úspešná implementácia IS KARAT v spoločnosti ADET, s.r.o. v Považskej Bystrici, ktorá sa zaoberá veľkoobchodnou distribúciou a maloobchodným predajom pracovnej obuvi, a pod.

júl 2018

Dokončený vývoj modulu kniha jázd s podporou čerpania na vlastnej čerpacej stanici PHM, s oceňovaním a automatizovaným účtovaním. Funkčnosť je využívaná v spoločnosti KOMFOS Prešov, s.r.o.

máj 2018 
IS KARAT vyhral v  súťaži IT PROJEKT 2017
máj 2018
MAT-OBALY, s.r.o. 

spoločnosť si objednáva ďalšie moduly IS KARAT -  Reklamácie, Porady a Úlohy

máj 2018
MAT- OBALY, s.r.o.

ako súčasť reimplementácie IS KARAT v spoločnosti MAT-OBALY, s.r.o. sa dokončuje implementácia modulu parametrizácie vrátane špecifických úprav, ktoré zvyšujú ergonómiu práce používateľov

Napr..

  • generovanie názvov výrobkov z hodnôt parametrov
  • spätné vyhľadanie výrobkov z tabulky hodnôt parametrov
  • ....
február 2018
ISPA Prešov, s.r.o. 
  • reimplementácia riadenia výrobných a obchodných procesov spracovateľa kameňa
  • nová tvorba cien výrobkov kalkulovaná z plôch výrobkov a špecifických prirážok. Funkčnosť je použiteľná pre sériovo vyrábané výrobky aj pre výrobky vyrábané individualne na zákazku.