Informačný systém KARAT

Informačný systém KARAT je určený pre riadenie stredne veľkých a veľkých spoločností podnikajúcich v obchode, službách,výrobe a servise. Pozostáva z tém a  modulov, ktoré poskytujú funkčnosti dodávané podľa potreby zákazníka a sú flexibilne nastaviteľné podľa jeho požiadaviek.

Implementační partneri, ako je napr. naša spoločnosť, majú k dispozícii ďalšie nástroje pre rýchle programovanie, ktoré sú rovnaké ako používajú programátori výrobcu. Preto môžeme vyvíjať špecifické úpravy požadované zákazníkmi od drobných úprav až po samostatné, špecificky zamerané celky.
Software vedia využiť aj menšie spoločnosti, ak ich používatelia pociťujú nedôveru, alebo im chýba dostatok informácií poskytovaných existujúcimi sériovými produktami, prípadne je ich podnikanie niečím špecifické. Pritom je jedno, či sa jedná o doplnenie elementárnych informácií (napr. nielen v akom množstve, ale napr. aj v akých rozmeroch máte práve teraz kamenné dosky alebo plechy, sklenené dosky  v sklade) alebo ide o komplikované manažérske vyhodnotenia pre rôzne úrovne manažmentu.

Veľký prínos prináša IS KARAT a jeho individuálne úpravy vtedy, keď zákazník potrebuje, aby sa informačný systém a toky údajov v ňom prispôsobili procesom v jeho firme.

Pomôžeme optimalizovať ergonómiu obsluhy pri vstupe dát tak, aby bola zaistená bezpečnosť (presnosť) a tiež jednoduchosť práce s dátami. Aby v procesoch, ktoré nadväzujú, boli maximálne využité už existujúce dáta a minimalizovali sa manuálne vstupy, ktoré sú zdrojom chýb a zdržiavaní.

Produkt je vysoko parametrizovateľný, a vieme ho pre vás optimálne nastaviť.

Viac o základných funkčnostiach IS KARAT sa môžete dozvediet na webových stránkach výrobcu.

AKTUALITY

november 2019- marec 2020 implementácia účtovníctiev UMAKOV Group, a.s. a UMAKOV CZ, s.r.o.

Dve spoločnosti, ktoré sú subjektami práva rôznych štátov EU, spracovávajú svoje obchodné a logistické procesy v spoločnej databáze obchodu v IS KARAT. V závere minulého roka sa rozhodli, že chcú v IS KARAT spracovávať aj svoje účtovníctva vrátane priznaní k DPH.

Implementácia účtovníctiev je spojená s prípravou nastavení, prevodových môstikov a algoritmov, ktoré doklady zo spoločnej databázy exportujú do databáz, v ktorých jednotlivé spoločnosti svoje účtovníctva spracovávajú. Exportované sú doklady zálohových vydaných a prijatých faktúr, dokladov o DPH zo záloh, faktúr vydaných a prijatých vrátane zrážok záloh a DPH zo zrazených záloh, bankové výpisya a pokladne. To všetko v rôznych menách, kurzových lístkoch, kotáciách . Zároveň sú synchronizované číselníky partnerov podľa jednotlivých spoločností vrátane bankových  spojení daných  partnerov.  

 
február - jún 2019 

prebehla rozsiahla analýza výrobných a logistických procesov spoločnosti MAT-OBALY, s.r.o.

január 2019  ADET, s.r.o

Úspešná implementácia IS KARAT v spoločnosti ADET, s.r.o. v Považskej Bystrici, ktorá sa zaoberá veľkoobchodnou distribúciou a maloobchodným predajom pracovných odevov, obuvi a doplnkov. Prevádzky  veľkoobchod v Považskej Bystrici-Orlové, maloobchodné predajne v  Považskej Bystrici centrum, Púchove  a  Dubnici nad Váhom.

júl 2018 KOMFOS, IMPOL,... 
Je dokončený vývoj knihy jázd s podporou čerpania na vlastnej čerpacej stanici PHM, s oceňovaním a automatizovaným účtovaním. Funkčnosť je využívaná v spoločnosti KOMFOS Prešov, s.r.o. ,  IMPOL, s.r.o  a ďalších
máj 2018 
IS KARAT vyhral v  súťaži IT PROJEKT 2017
máj 2018 MAT-OBALY, s.r.o. 

spoločnosť si objednáva ďalšie moduly IS KARAT -  Reklamácie, Porady a Úlohy

máj 2018
MAT- OBALY, s.r.o.

ako súčasť reimplementácie IS KARAT v spoločnosti MAT-OBALY, s.r.o. sa dokončuje implementácia modulu parametrizácie vrátane špecifických úprav, ktoré zvyšujú ergonómiu práce používateľov

Napr..

  • generovanie názvov výrobkov z hodnôt parametrov
  • spätné vyhľadanie výrobkov z tabulky hodnôt parametrov
  • ....
február 2018
ISPA Prešov, s.r.o. 
  • reimplementácia riadenia výrobných a obchodných procesov spracovateľa kameňa
  • nová tvorba cien výrobkov kalkulovaná z plôch výrobkov a špecifických prirážok. Funkčnosť je použiteľná pre sériovo vyrábané výrobky aj pre výrobky vyrábané individualne na zákazku.