Kontakty

SÍDLO SPOLOČNOSTI:
ARIES IT, spol. s r.o.
Holländerova 8
080 01 Prešov
KANCELÁRSKE PRIESTORY:
ARIES IT, spol. s r.o.
Volgogradská 13, budova SPINEA
Sídlisko III
080 01 Prešov
tel.: +421 (0)51 77 232 56
Divízia pre implementáciu a programovanie informačného systému KARAT
tel.: +421 (0)51 77 232 56 kl. 102, 106
vedúci oddelenia:
RNDr. Marián Köry
mobil: + 421 (0) 905 80 40 80
e-mail: mkory@aries.sk
Divízia internetového obchodu www.arishop.sk
tel.: +421 (0)51 77 232 56 kl.124
vedúci oddelenia:
Ing. Milan Dujava
e-mail: arishop@aries.sk
Ekonomické oddelenie

tel.: +421 (0)51 77 232 56 kl.124
vedúca oddelenia:
Ing. Ivana Onofrejová
e-mail: ionofrejova@aries.sk

AKTUALITY

november - marec 2020 implementácia účtovníctiev UMAKOV a.s. a UMAKOV CZ, s.r.o.

Dve spoločnosti, ktoré sú subjektami práva rôznych štátov EU, spracovávajú svoje obchodné a logistické procesy v spoločnej databáze obchodu v IS KARAT. V závere minulého roka sa rozhodli, že chcú v IS KARAT spracovávať aj svoje účtovníctva vrátane priznaní k DPH.

Implementácia účtovníctiev je spojená s prípravou nastavení, prevodových môstikov a algoritmov, ktoré doklady zo spoločnej databázy exportujú do databáz, v ktorých jednotlivé spoločnosti svoje účtovníctva spracovávajú. Exportované sú doklady zálohových vydaných a prijatých faktúr, dokladov o DPH zo záloh, faktúr vydaných a prijatých vrátane zrážok záloh a DPH zo zrazených záloh, bankové výpisy. To všetko v rôznych menách, kurzových lístkoch, kotáciách . Zároveň sú synchronizované číselníky partnerov podľa jednotlivých spoločností vrátane bankových  spojení daných  partnerov.  

január 2019 

Úspešná implementácia IS KARAT v spoločnosti ADET, s.r.o. v Považskej Bystrici, ktorá sa zaoberá veľkoobchodnou distribúciou a maloobchodným predajom pracovných odevov, obuvi a doplnkov.

júl 2018

Dokončený vývoj modulu kniha jázd s podporou čerpania na vlastnej čerpacej stanici PHM, s oceňovaním a automatizovaným účtovaním. Funkčnosť je využívaná v spoločnosti KOMFOS Prešov, s.r.o.

máj 2018 
IS KARAT vyhral v  súťaži IT PROJEKT 2017
máj 2018
MAT-OBALY, s.r.o. 

spoločnosť si objednáva ďalšie moduly IS KARAT -  Reklamácie, Porady a Úlohy

máj 2018
MAT- OBALY, s.r.o.

ako súčasť reimplementácie IS KARAT v spoločnosti MAT-OBALY, s.r.o. sa dokončuje implementácia modulu parametrizácie vrátane špecifických úprav, ktoré zvyšujú ergonómiu práce používateľov

Napr..

  • generovanie názvov výrobkov z hodnôt parametrov
  • spätné vyhľadanie výrobkov z tabulky hodnôt parametrov
  • ....
február 2018
ISPA Prešov, s.r.o. 
  • reimplementácia riadenia výrobných a obchodných procesov spracovateľa kameňa
  • nová tvorba cien výrobkov kalkulovaná z plôch výrobkov a špecifických prirážok. Funkčnosť je použiteľná pre sériovo vyrábané výrobky aj pre výrobky vyrábané individualne na zákazku.