Úvod

Hľadáte informačný systém, ktorý podporí vaše podnikanie a zaistí rozvoj firmy?

Informačný systém KARAT vám umožní úspešne plánovať a rozhodovať. Povedie vás k efektívnemu využívaniu zdrojov. Uľahčí komunikáciu a riadenie. Zjednoduší a zrýchli kľúčové procesy v oblastiach výroby, obchodu, financií, marketingu či logistiky. Mnohoročné skúsenosti dodávateľa informačných systémov nás zaväzujú, aby sme aj vám pomohli obstát a víťaziť na dnešnom turbulentnom trhu.

IS KARAT je vyvíjaný softvérovou spoločnosťou KARAT Software a.s. so sídlom v Přerove. Slovenskú legislatívu pripravuje KARAT Software s.r.o. so sídlom v Nitre.

Systém poskytuje široké možnosti a variabilitu funkčností. Navyše, pre klientov, ktorí požadujú, aby sa informačný systém úplne prispôsobil ich procesom a kalkuláciám, vyvíjame úpravy softvéru nástrojmi pre rýchle programovanie. Rovnakými nástrojmi, ako používajú pracovníci výrobcu pri vývoji štandardu.

 

AKTUALITY

november 2019- marec 2020 implementácia účtovníctiev UMAKOV Group, a.s. a UMAKOV CZ, s.r.o.

Dve spoločnosti, ktoré sú subjektami práva rôznych štátov EU, spracovávajú svoje obchodné a logistické procesy v spoločnej databáze obchodu v IS KARAT. V závere minulého roka sa rozhodli, že chcú v IS KARAT spracovávať aj svoje účtovníctva vrátane priznaní k DPH.

Implementácia účtovníctiev je spojená s prípravou nastavení, prevodových môstikov a algoritmov, ktoré doklady zo spoločnej databázy exportujú do databáz, v ktorých jednotlivé spoločnosti svoje účtovníctva spracovávajú. Exportované sú doklady zálohových vydaných a prijatých faktúr, dokladov o DPH zo záloh, faktúr vydaných a prijatých vrátane zrážok záloh a DPH zo zrazených záloh, bankové výpisya a pokladne. To všetko v rôznych menách, kurzových lístkoch, kotáciách . Zároveň sú synchronizované číselníky partnerov podľa jednotlivých spoločností vrátane bankových  spojení daných  partnerov.  

 
február - jún 2019 

prebehla rozsiahla analýza výrobných a logistických procesov spoločnosti MAT-OBALY, s.r.o.

január 2019  ADET, s.r.o

Úspešná implementácia IS KARAT v spoločnosti ADET, s.r.o. v Považskej Bystrici, ktorá sa zaoberá veľkoobchodnou distribúciou a maloobchodným predajom pracovných odevov, obuvi a doplnkov. Prevádzky  veľkoobchod v Považskej Bystrici-Orlové, maloobchodné predajne v  Považskej Bystrici centrum, Púchove  a  Dubnici nad Váhom.

júl 2018 KOMFOS, IMPOL,... 
Je dokončený vývoj knihy jázd s podporou čerpania na vlastnej čerpacej stanici PHM, s oceňovaním a automatizovaným účtovaním. Funkčnosť je využívaná v spoločnosti KOMFOS Prešov, s.r.o. ,  IMPOL, s.r.o  a ďalších
máj 2018 
IS KARAT vyhral v  súťaži IT PROJEKT 2017
máj 2018 MAT-OBALY, s.r.o. 

spoločnosť si objednáva ďalšie moduly IS KARAT -  Reklamácie, Porady a Úlohy

máj 2018
MAT- OBALY, s.r.o.

ako súčasť reimplementácie IS KARAT v spoločnosti MAT-OBALY, s.r.o. sa dokončuje implementácia modulu parametrizácie vrátane špecifických úprav, ktoré zvyšujú ergonómiu práce používateľov

Napr..

  • generovanie názvov výrobkov z hodnôt parametrov
  • spätné vyhľadanie výrobkov z tabulky hodnôt parametrov
  • ....
február 2018
ISPA Prešov, s.r.o. 
  • reimplementácia riadenia výrobných a obchodných procesov spracovateľa kameňa
  • nová tvorba cien výrobkov kalkulovaná z plôch výrobkov a špecifických prirážok. Funkčnosť je použiteľná pre sériovo vyrábané výrobky aj pre výrobky vyrábané individualne na zákazku.