O nás

Počiatky spoločnosti ARIES IT, spol. s r.o. siahajú do júna r.1989 (pred zamatovú revolúciu), kedy jeden so spoločníkov založil živnosť pre programovanie informačných systémov.  Pokračovateľom vo vykonávanej aktivite sa v r.2000 stala spoločnosť ARIES IT, spol. s r.o. 

V budúcom roku oslávime 30 rokov úspešnej činnosti v danom segmente. Za tieto roky sme získali množstvo skúseností, ktoré odovzdávame ako súčasť nášho know how pri implementácii informačných systémov pre riadenie firiem.

IS KARAT implementujeme od r.2006. Každodenne pracujeme na jeho optimálnej implementácii a  zdokonaľovaní bussiness procesov našich zákazníkov.

AKTUALITY

júl 2018

Dokončený vývoj modulu kniha jázd s podporou čerpania na vlastnej čerpacej stanici PHM, s oceňovaním a automatizovaným účtovaním.

máj 2018
IS KARAT vyhral v  súťaži IT PROJEKT 2017
máj 2018
MAT-OBALY, s.r.o. 

spoločnosť si objednáva ďalšie moduly IS KARAT -  Reklamácie, Porady a Úlohy

máj 2018
MAT- OBALY, s.r.o.

ako súčasť reimplementácie IS KARAT v spoločnosti MAT-OBALY, s.r.o. sa dokončuje implementácia modulu parametrizácie vrátane špecifických úprav, ktoré zvyšujú ergonómiu práce používateľov

Napr..

  • generovanie názvov výrobkov z hodnôt parametrov
  • spätné vyhľadanie výrobkov z tabulky hodnôt parametrov
  • ....
február 2018
ISPA Prešov, s.r.o. 
  • reimplementácia riadenia výrobných a obchodných procesov spracovateľa kameňa
  • nová tvorba cien výrobkov kalkulovaná z plôch výrobkov a špecifických prirážok. Funkčnosť je použiteľná pre sériovo vyrábané výrobky aj pre výrobky vyrábané individualne na zákazku.